اخبار


تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات و نقشه های مفهومی

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات و نقشه های مفهومی تا 18 اسفند ماه

با توجه به درخواست همراهان محترم، مهلت ارسال خلاصه مقالات و نقشه های مفهومی در زمینه التهاب سیستم عصبی تا تاریخ 18 اسفند ماه تمدید شد. بدین وسیله از کلیه دانشجویان و افراد علاقه مند دعوت میشود تا آثار خود را با موضوع التهاب سیستم عصبی تا تاریخ 18 اسفند ارسال نمایند.

0 نظر

پیام خود را ارسال فرمایید

مطمئن شوید فیلد های (*) دار تکمیل شود.

Confirmation Code