هزینه ثبت نام

ثبت نام زودهنگام تا اول دیماه 96: 40 هزارتومان (تا 20 دیماه تمدید شد)

ثبت نام دیرهنگام از اول دیماه تا روز قبل برگزاری کنگره: 80 هزارتومان

قابل ذکر است به گروه های دانشجویی و افرادی که به صورت گروهی ( 5 نفر یا بیشتر)  ثبت نام می کنند؛ کد تخفیف 50 درصدی تعلق میگیرد.  

هزینه فوق فقط برای شرکت در کنگره به همراه نهار و پذیرایی می باشد.

افرادی که در کنگره ثبت نام کنند؛ برای شرکت در کارگاه ها از تخفیف 50 درصدی برخواردار می شوند.