تعهدات برندگان جوایز همایش و شرایط ارایه پوستر ها و نقشه های مفهومی

 از همراهان گرامی که چکیده های مقالات و نقشه های مفهومی خود را به دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی ارسال کرده اند تقاضا می گردد موارد ذیل را مد نظر داشته باشند:

1- بدیهی است به منظور شرکت داده شدن پوستر و یا نقشه مفهومی در مسابقه و داوری نهایی، حضور همراهان گرامی و ارایه پوستر/نقشه مفهومی در روز های برگزاری همایش الزامی می باشد.

2- تمامی شرکت کنندگان در رقابت باید در مراسم اختتامیه حضور داشته باشند. عدم حضور شرکت کننده برنده موجب رسیدن جایزه به شرکت کننده بعدی می شود.

3- تمامی شرکت کنندگان در روز آغازین همایش فرم تعهدی را پر می نمایند که بر اساس آن، در صورتی که برنده جایزه بورس پژوهشی در آلمان شوند، مطابق تقویم پیشنهادی هیئت داوران به آلمان خواهند رفت.همچنین از شرکت کنندگان تقاضا می شود در ارایه پوستر ها و نقشه های مفهومی موارد زیر رعایت گردد:

1- پوستر ها باید در سایز 50 سانتی متر در 70 سانتی متر و به صورت عمودی (Protrait) طراحی شوند.

2- نقشه های مفهومی باید در سایز 70 سانتی متر در 100 سانتی متر و به صورت عرضی (Landscape) طراحی شوند.

3- پوستر باید حاوی چکیده مقاله و نام و افیلیشن نویسندگان باشد.

4- چاپ پوستر/نقشه مفهومی بر عهده شرکت کنندگان بوده و به همراه آوردن پوستر/نقشه مفهومی در روز برگزاری همایش الزامیست.

5- در صورت تمایل به شرکت در مسابقه، شرکت کنندگان موظفند مطابق با برنامه زمانی ارایه شده پوستر و یا نقشه مفهومی خود را ارایه دهند تا بررسی و داوری نهایی صورت گیرد. (برنامه زمانی ارایه ها متعاقبا از طریق وبسایت و کانال تلگرامی همایش اطلاع رسانی خواهد شد)

6- مهلت ارایه پوستر و نقشه مفهومی 5 دقیقه می باشد. 

7- با توجه به مشارکت داوران خارجی در بررسی پوستر ها و نقشه های مفهومی، ارایه باید به صورت انگلیسی انجام شود؛ در غیر این صورت شرکت کننده از امتیاز ارایه انگلیسی محروم خواهد شد.