برنامه همایش (Program book)

 برای اطلاع از برنامه همایش (Program book) و زمان بندی ارایه سخنرانی های دانشجویی، پوستر ها و نقشه های مفهومی، به بخش فایل ها مراجعه و یا بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:مشاهده Program book